Szafka.pl

Masz już konto? Zaloguj się


REGULAMIN SERWISU SZAFKA.PL

(ostatnie zmiany: 18.04.2012 r. - link do poprzedniej wersji regulaminu)

 

 

I. Użyte terminy i definicje

1. Serwis (lub Serwis Szafka.pl) serwis internetowy Szafka.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://szafka.pl, którego właścicielem jest Szafa.pl sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Lenartowicza 19/4, 35-051 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000339644 , NIP: 813-360-34-11, REGON: 180486840; 

2. Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem – niniejszy dokument wraz z załącznikami i innymi dokumentami, które jednoznacznie odwołują się do niego i jego treści.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami i innymi dokumentami odnoszącymi się do jego treści, w tym także przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, określa zasady korzystania z Serwisu Szafka.pl wraz z prawami i obowiązkami jego Użytkowników, a także obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do prowadzenia i administrowania Serwisem Szafka.pl oraz usługami świadczonymi za jego (Serwisu) pośrednictwem.

2. Korzystając z Serwisu Szafka.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się dokładnie z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie zaakceptowania ich przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu Szafka.pl.

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 18.04.2012 r. 

2. W przypadkach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają punkty Regulaminu znajdującego się pod adresem http://szafa.pl/regulamin.html . 

 

 

 

 


O nas | Polityka plików cookies | Reklama | Regulamin | Pomoc   © 2024 Szafka.pl

#name

#msg

ukryj przedmiot   zamknij

Zgłoś sugestię